Programma's

To English version

Volg ons op

Facebook

 


Programma's  2020 - 2021

Ensemble La Primavera, gevormd door Anabela Marcos - sopraan, Regina Albanez - theorbe, barokgitaar en Maaike Boekholt - viola da gamba, viert in 2020 haar zilveren jubileum met twee nieuwe programma's: "Por Amores" en "Music for a While". Met het Portugees/Spaanse renaissance programma "Por Amores" maakt het ensemble een verrassende link naar onze eigen multiculturele tijd.
"Music for a While" is een terugblik op de zowel door het publiek als de musici meest geliefde muziek, die tijdens 25 jaar musiceren op kwalitatief hoog niveau ten gehore is gebracht op nationale en internationale podia.
Hiermee kijkt La Primavera niet alleen terug, maar blikt het ook vooruit en presenteert met trots haar Jubileum Podiumaanbod:


Por Amores

Met "Por Amores" brengt Ensemble La Primavera een uniek renaissance-

programma aan podia en publiek. Gebaseerd op de "Cancioneros", een

verzameling Spaanse en Portugese liederen, is dit programma gesitueerd

in de periode van confrontatie tussen, maar ook van het naast elkaar le-

ven van moslims en christenen op het Iberisch Schiereiland voor en na de

"Reconquista" (herovering). 

De poëtische keuzes binnen dit programma zijn illustratief voor de rijk-

dom van de composities in de "Cancioneros": het thema van de onmoge-

lijke en geïdealiseerde liefde in het titelnummer "Por Amores me Perdi"

(Door de liefde ben ik verloren gegaan), Diego Pisadors romance "La Ma-

nana de San Juan" (De ochtend van San Juan) waarin twee beste vriendin-

nen verdeeld worden door jaloezie tijdens het kijken naar de festiviteiten

in Granada en Juan del Encina's "Qu'es de ti, desconsolado"? (Hoe gaat

het met je, ontroostbare?) over het lot van de koning van die stad, het laatste moslim bolwerk, in de na veldslag verlaten velden.


Bovenal is de toon die uit het programma klinkt er een van ver-

zoening. Het ensemble eindigt het programma dan ook op hu-

moristische wijze met het prachtige "Su l'Encina" (Onder de ei-

kenboom): het verhaal over een vrome jonge vrouw die tijdens

de bedevaart in slaap valt onder een boom en wakker wordt in

de armen van haar geliefde.

Met het uitvoeren van muziek en poëzie uit de "Cancioneros",

viert La Primavera niet alleen dat het al 25 jaar lang muziek uit

de renaissance en vroegbarok aan haar publiek openbaart, maar

wil het ensemble tevens kernwaarden als tolerantie en het geza-

menlijk in vrede en vrijheid kunnen leven van verschillende cul-

turen en religies centraal stellen in dit programma. Thema's die

helaas ook in de 21e eeuw nog steeds tot haat en conflicten

leiden.

Voor dit programma wordt het ensemble uitgebreid met een extra gambist.Music for a While

Met Music for a While brengt La Primavera een afwisselend en sprankelend jubileumprogramma waarin op gepassioneerde wijze en hoog niveau favoriete werken uit het repertoire van de afgelopen 25 jaar gebracht worden.
Tijdens een muzikale reis door Europa en de lente van de barok beleeft het publiek onder andere de prachtige Italiaanse melodieën van o.a. Claudio Monteverdi, de rijke ritmes van de Spaanse José Marín, fijnzinnig Frans repertoire van o.a. Marin Marais, geschreven aan het hof van de Zonnekoning en sfeervolle teksten op muziek gezet door de Engelse Henry Purcell. Van deze componist is het middelpunt van het programma, het wonderschone en ontroerende "Music for a While" (Muziek zal je voor even verlossing van je zonden geven).
Met een muzikaal vuurwerk sluit het ensemble op een feestelijke manier dit tweede jubileumprogramma af.


Narciso

Het programma Narciso is geïnspireerd op het gelijknamige schilderij van Caravaggio. Zich baserend op de mythe van Ovidius, presenteert Caravaggio hier de mooie herder die zijn eigen reflectie in het water bewondert, in een cirkel waarin leven en dood, werkelijkheid en illusie, gescheiden zijn door de dunne lijn van het water. Samen met het ensemble La Primavera reist het publiek door een selectie van de Metamorfosen van Ovidius: Narciso, Orpheus en Eurydice, Galatea en Polyphemo, Daphne, Callisto, Hercules, Ariadne en Theseus. Mythes waarin het eeuwige verhaal van de mensheid over liefde, haat, verraad, hoop en dood verteld wordt. Muziek en schilderkunst komen samen in een metamorfose met prachtige, beeldende Italiaanse muziek uit de zeventiende eeuw van o.a. Claudio Monteverdi, Luigi Rossi, Loreto Vittori en Francesco Cavalli.

Bij aanwezigheid van een projector en scherm kan een begeleidende schilderijenpresentatie worden getoond.

Voor dit programma wordt het ensemble uitgebreid met een violist.


Concerto di Natale 

Dit is een sfeervol Kerstprogramma waarin feest en bezinning naast elkaar staan. Tijdens dit concert wordt niet alleen de geboorte van Jezus bezongen, maar horen de mensen ook hoe Maria haar kindje in slaap wiegt terwijl zij een visioen krijgt van zijn toekomstig lijden en hoe twee distelvinken zingen om het kindje Jezus tot bedaren te brengen. U luistert naar stemmige vocale en instrumentale muziek van o.a. Claudio Monteverdi, Tarquinio Merula, Giovanni Vitali en Biagio Marini.

Voor een extra feestelijk tintje kan het ensemble worden uitgebreid met een violist.


Passie is een voorstelling waarin de passie van La Primavera wordt gecombineerd en verweven met spannende geprojecteerde live schilderingen van Gerard de Bruyne. Oude muziek, schilderkunst en poëzie vormen samen een originele live clip.

Te horen zijn o.a. het Stabat Mater van Felipe Sances en muziek van Vincenzo Calestani en Claudio Monteverdi.


Canto Amoroso is een hartstochtelijk en lichtvoetig programma met Italiaanse, Spaanse en Franse muziek vol liefde, vuur en passie. Centraal staan de verschillen tussen deze mediterrane landen. De Franse muziek is verfijnd, elegant, intiem en sfeervol. Daarentegen is de Spaanse muziek vol ritme, sensualiteit en temperament. De Italiaanse stijl is weer anders. Hierin hoor je het bel canto, de simpele, maar aanstekelijke melodieën en de expressiviteit. Te horen is muziek van o.a. Claudio Monteverdi, Juan Hidalgo, Marin Marais en Michel Lambert.


Ombre de mon Amant

Maria de' Medici, een leven tussen licht en schaduw

Ombre de mon Amant (Schaduw van mijn Geliefde) is de intrigerende titel van deze voorstelling, waarin La Primavera de Florentijnse Maria de’ Medici ten tonele voert. Maria de’ Medici wordt tot leven gebracht via de stem en expressie van sopraan Anabela Marcos. Aria’s, verbindende en verhalende teksten en instrumentale muziek “vertellen” samen haar verhaal.

Het eerste deel vangt aan in vol licht tijdens het huwelijk uit het begin van de 17e eeuw. Florence 5 oktober 1600. Maria de’ Medici treedt als 25-jarig meisje in het huwelijk met de meer dan twintig jaar oudere Henri lV, Koning van Frankrijk. Henri is echter zelf niet aanwezig, ze trouwt “met de handschoen”.

In dit eerste deel klinken aria’s van de Italiaanse componisten Jacopo Peri, Francesco Cavalli, Luigi Rossi en Antonio Sartorius.

Na de pauze verandert licht in schaduw in de salons van het Franse hof. Het is mei 1610. Henri lV is vermoord. Maria is nu regentes namens haar 8-jarige zoon, Koning Louis Xlll……

In dit tweede deel “airs de cour” van de Franse componisten Michel Lambert, Marin Marais, Robert de Visée, Sebastian Camus en Marc Antoine Charpentier.


Ridder Florian (kindervoorstelling)

i.s.m. Frank Groothof, José Vingerling en Thy Groothof

Ridder Florian is een prachtige kans voor alle peuters en kleuters om een klein-groot muziektheateravontuur te beleven!

Florian wil graag ridder zijn, draken verslaan en prinsessen redden. Daarom gaat hij op avontuur, helemaal in z’n eentje….

Het verhaal wordt begeleid door viola da gamba, theorbe en barokgitaar met composities van o.a. Diego Ortiz, Marin Marais en Andrea Falconieri. José Vingerling knipt tijdens de voorstelling illustraties die op het achterdoek worden geprojecteerd.

Dit programma graag boeken via Hilda van der Weij, vrijeval@frankgroothof.nl, 0299-621462


De Gouden (L)eeuw

Met dit programma geeft La Primavera een sfeerbeeld van de muziekbeoefening tijdens de grootste bloeiperiode van de Nederlanden: De Gouden Eeuw. Het was de tijd waarin de handel (VOC), wetenschap (Christiaan Huygens, Antoni van Leeuwenhoek, Jan Adriaanszoon Leeghwater) en de kunsten tot volle bloei kwamen. In de Zuidelijke Nederlanden trad de katholieke kerk als inspiratiebron op (Herman Hollanders). De kerk en hofhouding in de Noordelijke Nederlanden kenden de muziek slechts een bescheiden rol toe. De afkeer die de calvinisten hadden van frivoliteit belemmerde de vrije ontwikkeling van de muziek. Huiselijke muziekbeoefening ging daardoor een belangrijke rol spelen (Constantijn Huygens). Het was in die tijd gangbaar om populaire melodieën van variaties te voorzien (Jacob van Eyck) of te bewerken (Adriaen Valerius).

In dit humoristische programma hoort u de sopraan Hilde van Ruymbeke in combinatie met de veel op Nederlandse schilderijen afgebeelde viola da gamba en theorbe.


Afbeeldingen:

Alhambra - Ronald de Jong
Alhambra - Sonia García

Narciso 1597-9 - Michelangelo Merisi da Caravaggio

La Primavera - Peter Bastings

Ridder Florian - José Vingerling